Nhạc Trịnh - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Trịnh

Bài hát Nhạc Trịnh

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.015 | Lượt tải: 278

Đời Cho Ta Thế

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.063 | Lượt tải: 151

Thuở Bống Là Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 837 | Lượt tải: 111

Ngày Xưa Khi Còn Bé

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.058 | Lượt tải: 107

Dấu Chân Địa Đàng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.395 | Lượt tải: 138

Hôm Nay Tôi Nghe

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 775 | Lượt tải: 112

Thương Một Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 854 | Lượt tải: 56

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 821 | Lượt tải: 73

Tình Sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 737 | Lượt tải: 67

Rừng Xanh Xanh Mãi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 756 | Lượt tải: 63

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.974 | Lượt tải: 172

Ru Em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 852 | Lượt tải: 58

Người Về Bỗng Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 969 | Lượt tải: 38

Gọi Tên Bốn Mùa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.378 | Lượt tải: 62

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.484 | Lượt tải: 40

Tình Xót Xa Vừa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.306 | Lượt tải: 24

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.566 | Lượt tải: 44

Biển Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.229 | Lượt tải: 94

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 974 | Lượt tải: 47

Một Buổi Sáng Mùa Xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.411 | Lượt tải: 61