Nhạc Trịnh - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Trịnh

Bài hát Nhạc Trịnh

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.462 | Lượt tải: 320

Đời Cho Ta Thế

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.307 | Lượt tải: 174

Thuở Bống Là Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.012 | Lượt tải: 132

Ngày Xưa Khi Còn Bé

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.311 | Lượt tải: 127

Dấu Chân Địa Đàng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.136 | Lượt tải: 168

Hôm Nay Tôi Nghe

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 919 | Lượt tải: 120

Thương Một Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 977 | Lượt tải: 68

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 956 | Lượt tải: 82

Tình Sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 880 | Lượt tải: 74

Rừng Xanh Xanh Mãi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 910 | Lượt tải: 73

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 4.029 | Lượt tải: 186

Ru Em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.057 | Lượt tải: 74

Người Về Bỗng Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.119 | Lượt tải: 48

Gọi Tên Bốn Mùa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.661 | Lượt tải: 67

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.174 | Lượt tải: 49

Tình Xót Xa Vừa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.646 | Lượt tải: 32

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.938 | Lượt tải: 52

Biển Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.384 | Lượt tải: 103

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.132 | Lượt tải: 58

Một Buổi Sáng Mùa Xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.608 | Lượt tải: 69