Nhạc Trịnh - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Trịnh

Bài hát Nhạc Trịnh

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.907 | Lượt tải: 268

Đời Cho Ta Thế

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.006 | Lượt tải: 148

Thuở Bống Là Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 785 | Lượt tải: 108

Ngày Xưa Khi Còn Bé

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.009 | Lượt tải: 105

Dấu Chân Địa Đàng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.185 | Lượt tải: 134

Hôm Nay Tôi Nghe

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 745 | Lượt tải: 110

Thương Một Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 774 | Lượt tải: 55

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 775 | Lượt tải: 72

Tình Sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 698 | Lượt tải: 64

Rừng Xanh Xanh Mãi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 715 | Lượt tải: 62

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.620 | Lượt tải: 166

Ru Em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 793 | Lượt tải: 56

Người Về Bỗng Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 937 | Lượt tải: 38

Gọi Tên Bốn Mùa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.309 | Lượt tải: 61

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.257 | Lượt tải: 37

Tình Xót Xa Vừa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.199 | Lượt tải: 24

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.434 | Lượt tải: 42

Biển Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.177 | Lượt tải: 87

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 890 | Lượt tải: 46

Một Buổi Sáng Mùa Xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.340 | Lượt tải: 60