Nhạc Trịnh - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Trịnh

Bài hát Nhạc Trịnh

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 7.048 | Lượt tải: 616

Đời Cho Ta Thế

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.193 | Lượt tải: 345

Thuở Bống Là Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.333 | Lượt tải: 268

Ngày Xưa Khi Còn Bé

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.857 | Lượt tải: 235

Dấu Chân Địa Đàng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 9.838 | Lượt tải: 680

Hôm Nay Tôi Nghe

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.079 | Lượt tải: 179

Thương Một Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.356 | Lượt tải: 175

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.027 | Lượt tải: 149

Tình Sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.898 | Lượt tải: 186

Rừng Xanh Xanh Mãi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.064 | Lượt tải: 156

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 8.616 | Lượt tải: 508

Ru Em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.728 | Lượt tải: 162

Người Về Bỗng Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.399 | Lượt tải: 131

Gọi Tên Bốn Mùa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 6.279 | Lượt tải: 289

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 7.125 | Lượt tải: 172

Tình Xót Xa Vừa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 5.617 | Lượt tải: 130

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 5.270 | Lượt tải: 139

Biển Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.108 | Lượt tải: 503

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 4.102 | Lượt tải: 297

Một Buổi Sáng Mùa Xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.801 | Lượt tải: 154

hit counter