Nhạc Trịnh - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Trịnh

Bài hát Nhạc Trịnh

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.040 | Lượt tải: 278

Đời Cho Ta Thế

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.080 | Lượt tải: 151

Thuở Bống Là Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 860 | Lượt tải: 112

Ngày Xưa Khi Còn Bé

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.075 | Lượt tải: 107

Dấu Chân Địa Đàng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.443 | Lượt tải: 138

Hôm Nay Tôi Nghe

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 776 | Lượt tải: 112

Thương Một Người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 864 | Lượt tải: 56

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 833 | Lượt tải: 73

Tình Sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 740 | Lượt tải: 68

Rừng Xanh Xanh Mãi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 763 | Lượt tải: 63

Ru Ta Ngậm Ngùi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 3.040 | Lượt tải: 172

Ru Em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 862 | Lượt tải: 58

Người Về Bỗng Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 988 | Lượt tải: 38

Gọi Tên Bốn Mùa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.399 | Lượt tải: 62

Ướt Mi

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 2.538 | Lượt tải: 41

Tình Xót Xa Vừa

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.332 | Lượt tải: 24

Rồi Như Đá Ngây Ngô

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.596 | Lượt tải: 44

Biển Nhớ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.242 | Lượt tải: 96

Một Ngày Như Mọi Ngày

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 999 | Lượt tải: 48

Một Buổi Sáng Mùa Xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc Trịnh
Lượt nghe: 1.429 | Lượt tải: 61