Nhạc Châu Á - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Châu Á

Collection - Kevin

Collection

Kevin

Make Up - EP - Hyomin (T-Ara)

Make Up - EP

Hyomin (T-Ara)

Sketch (Mini Album Vol.2) - Hyomin (T-Ara)

Sketch (Mini Album Vol.2)

Hyomin (T-Ara)

Broken - M-tiful

Broken

M-tiful

Capricorn - Châu Kiệt Luân

Capricorn

Châu Kiệt Luân

Trilogy - Wonder Girls

Trilogy

Wonder Girls

With U - Big Bang

With U

Big Bang

Hot Issue - Big Bang

Hot Issue

Big Bang

Stand Up - Big Bang

Stand Up

Big Bang

For The World - Big Bang

For The World

Big Bang

Since 2007 - Big Bang

Since 2007

Big Bang


Bài hát Nhạc Châu Á

Don`t Rush

Trình bày: LIME | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 47 | Lượt tải: 2
HQ

Tiamo

Trình bày: T-ARA | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.088 | Lượt tải: 196
HQ

Prism

Trình bày: T-ARA | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 3.584 | Lượt tải: 318
HQ

Farewell Movie

Trình bày: T-ARA | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.693 | Lượt tải: 212
HQ

Somebody To Love

Trình bày: Big Bang | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.610 | Lượt tải: 91

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.679 | Lượt tải: 111

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 992 | Lượt tải: 27

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.415 | Lượt tải: 49

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.082 | Lượt tải: 26

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.116 | Lượt tải: 38

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 997 | Lượt tải: 14

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.187 | Lượt tải: 28

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.043 | Lượt tải: 17

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.022 | Lượt tải: 18

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.119 | Lượt tải: 22

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 6.154 | Lượt tải: 116

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 975 | Lượt tải: 35

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.039 | Lượt tải: 30

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 942 | Lượt tải: 29

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.097 | Lượt tải: 42