Nhạc Rap - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Rap

Bài hát Nhạc Rap

We Hear U

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 555 | Lượt tải: 78
HQ

Khóc Một Mình

Trình bày: Karik, Windy Quyên | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 8.021 | Lượt tải: 92
HQ

Đời Là Đi

Trình bày: Da LAB | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.247 | Lượt tải: 124
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.153 | Lượt tải: 247
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn (Chill Version)

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.045 | Lượt tải: 77
HQ

Từng Là Tất Cả

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.667 | Lượt tải: 466

Người Việt Nam

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.166 | Lượt tải: 514

Vì Ta Đã Yêu

Trình bày: Karik, Thu Hòa | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.468 | Lượt tải: 368

Xếp Hình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 4.750 | Lượt tải: 385

Xếp Hình (Accapella)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.029 | Lượt tải: 127

Xếp Hình (Beat)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.998 | Lượt tải: 70

Nợ Tình Phải Trả Bằng Tình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.835 | Lượt tải: 580

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.898 | Lượt tải: 262

1000 Con Hạt Giấy (Part 2)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.217 | Lượt tải: 328

Day And Night 2

Trình bày: Annielink ft. YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.591 | Lượt tải: 117

Là Vì

Trình bày: YunjBoo ft. Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.872 | Lượt tải: 183

Tết Xa

Trình bày: YunjBoo ft. KaiSoul | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.436 | Lượt tải: 118

Nhạt Theo Thời Gian

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.795 | Lượt tải: 117

Nát

Trình bày: YunjBoo ft. KaiSoul | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.889 | Lượt tải: 169

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.651 | Lượt tải: 197