Nhạc Rap - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Rap

Bài hát Nhạc Rap

Đi Theo Bóng Mặt Trời

Trình bày: Đen, Giang Nguyễn | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.063 | Lượt tải: 112
HQ

Loving You

Trình bày: Kimmese, Đen | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.771 | Lượt tải: 94
HQ

We Hear U

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.256 | Lượt tải: 228
HQ

Khóc Một Mình

Trình bày: Karik, Windy Quyên | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.345 | Lượt tải: 283
HQ

Đời Là Đi

Trình bày: Da LAB | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.993 | Lượt tải: 193
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.609 | Lượt tải: 347
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn (Chill Version)

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.341 | Lượt tải: 105
HQ

Từng Là Tất Cả

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.903 | Lượt tải: 519

Người Việt Nam

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.445 | Lượt tải: 585

Vì Ta Đã Yêu

Trình bày: Karik, Thu Hòa | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.627 | Lượt tải: 401

Xếp Hình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.094 | Lượt tải: 413

Xếp Hình (Accapella)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.147 | Lượt tải: 133

Xếp Hình (Beat)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.081 | Lượt tải: 71

Nợ Tình Phải Trả Bằng Tình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.024 | Lượt tải: 620

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.022 | Lượt tải: 281

1000 Con Hạt Giấy (Part 2)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.400 | Lượt tải: 376

Day And Night 2

Trình bày: Annielink ft. YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.684 | Lượt tải: 126

Là Vì

Trình bày: YunjBoo ft. Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.013 | Lượt tải: 210

Tết Xa

Trình bày: YunjBoo ft. KaiSoul | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.675 | Lượt tải: 122

Nhạt Theo Thời Gian

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.947 | Lượt tải: 139