Nhạc Rap - Nghe Nhạc Hay

Album Nhạc Rap

Bài hát Nhạc Rap

Đi Theo Bóng Mặt Trời

Trình bày: Đen, Giang Nguyễn | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.617 | Lượt tải: 156
HQ

Loving You

Trình bày: Kimmese, Đen | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 4.066 | Lượt tải: 123
HQ

We Hear U

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.365 | Lượt tải: 264
HQ

Khóc Một Mình

Trình bày: Karik, Windy Quyên | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.844 | Lượt tải: 333
HQ

Đời Là Đi

Trình bày: Da LAB | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.256 | Lượt tải: 216
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.727 | Lượt tải: 358
HQ

Đưa Nhau Đi Trốn (Chill Version)

Trình bày: Đen, Linh Cáo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.419 | Lượt tải: 108
HQ

Từng Là Tất Cả

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.011 | Lượt tải: 535

Người Việt Nam

Trình bày: Karik | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.509 | Lượt tải: 605

Vì Ta Đã Yêu

Trình bày: Karik, Thu Hòa | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.722 | Lượt tải: 409

Xếp Hình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.140 | Lượt tải: 413

Xếp Hình (Accapella)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.170 | Lượt tải: 134

Xếp Hình (Beat)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.108 | Lượt tải: 74

Nợ Tình Phải Trả Bằng Tình

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.077 | Lượt tải: 630

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.108 | Lượt tải: 293

1000 Con Hạt Giấy (Part 2)

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.486 | Lượt tải: 390

Day And Night 2

Trình bày: Annielink ft. YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.711 | Lượt tải: 127

Là Vì

Trình bày: YunjBoo ft. Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.043 | Lượt tải: 210

Tết Xa

Trình bày: YunjBoo ft. KaiSoul | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.733 | Lượt tải: 124

Nhạt Theo Thời Gian

Trình bày: Various Artists | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.023 | Lượt tải: 142