Album Video Clip Pha Le, Nhac Mp3 Pha Le

Ca sĩ Pha Lê

Pha Lê
Tên thật: Pha Lê

Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Pha Lê

Video Clip Pha Lê

Nghe Nhạc Pha Lê

Thà Là Chưa Bắt Đầu

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 673 | Lượt tải: 75
HQ

Chúng Ta Đã Đi Quá Xa

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 993 | Lượt tải: 58

Phải Làm Sao Đây

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 707 | Lượt tải: 65

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 638 | Lượt tải: 61

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.823 | Lượt tải: 64

Bán

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.574 | Lượt tải: 34

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.681 | Lượt tải: 37

Đời Như Tiệc

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.289 | Lượt tải: 25

Khúc Nhạc Buồn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.757 | Lượt tải: 118

Kỷ Niệm Nào Vội Tan

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.670 | Lượt tải: 30

Trả Lại Tôi

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.593 | Lượt tải: 35

Em Sẽ Dừng Lại

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.595 | Lượt tải: 52

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.888 | Lượt tải: 42

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.734 | Lượt tải: 56

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.699 | Lượt tải: 39

Chỉ Là Giấc Mơ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.409 | Lượt tải: 88

Nếu Em Được Lựa Chon

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.915 | Lượt tải: 39

Giấc Mơ Đánh Mất

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.569 | Lượt tải: 57

Biển Đêm

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.700 | Lượt tải: 41

Nụ Hôn Để Quên

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.600 | Lượt tải: 39