Album Video Clip Pha Le, Nhac Mp3 Pha Le

Ca sĩ Pha Lê

Pha Lê
Tên thật: Pha Lê

Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Pha Lê

Video Clip Pha Lê

Nghe Nhạc Pha Lê

Thà Là Chưa Bắt Đầu

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 541 | Lượt tải: 65
HQ

Chúng Ta Đã Đi Quá Xa

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 937 | Lượt tải: 55

Phải Làm Sao Đây

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 648 | Lượt tải: 65

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 560 | Lượt tải: 57

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.760 | Lượt tải: 62

Bán

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.528 | Lượt tải: 33

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.629 | Lượt tải: 33

Đời Như Tiệc

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.250 | Lượt tải: 24

Khúc Nhạc Buồn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.696 | Lượt tải: 118

Kỷ Niệm Nào Vội Tan

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.618 | Lượt tải: 29

Trả Lại Tôi

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.551 | Lượt tải: 34

Em Sẽ Dừng Lại

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.526 | Lượt tải: 50

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.851 | Lượt tải: 40

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.694 | Lượt tải: 55

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.642 | Lượt tải: 38

Chỉ Là Giấc Mơ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.342 | Lượt tải: 87

Nếu Em Được Lựa Chon

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.867 | Lượt tải: 34

Giấc Mơ Đánh Mất

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.505 | Lượt tải: 56

Biển Đêm

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.649 | Lượt tải: 41

Nụ Hôn Để Quên

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.518 | Lượt tải: 31