Album Video Clip Pha Le, Nhac Mp3 Pha Le

Ca sĩ Pha Lê

Pha Lê
Tên thật: Pha Lê

Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Pha Lê

Video Clip Pha Lê

Nghe Nhạc Pha Lê

Thà Là Chưa Bắt Đầu

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 593 | Lượt tải: 68
HQ

Chúng Ta Đã Đi Quá Xa

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 955 | Lượt tải: 56

Phải Làm Sao Đây

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 672 | Lượt tải: 65

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 599 | Lượt tải: 60

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.779 | Lượt tải: 63

Bán

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.545 | Lượt tải: 34

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.648 | Lượt tải: 36

Đời Như Tiệc

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.263 | Lượt tải: 25

Khúc Nhạc Buồn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.726 | Lượt tải: 118

Kỷ Niệm Nào Vội Tan

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.638 | Lượt tải: 30

Trả Lại Tôi

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.563 | Lượt tải: 35

Em Sẽ Dừng Lại

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.548 | Lượt tải: 50

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.867 | Lượt tải: 42

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.717 | Lượt tải: 56

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.668 | Lượt tải: 38

Chỉ Là Giấc Mơ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.379 | Lượt tải: 88

Nếu Em Được Lựa Chon

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.888 | Lượt tải: 39

Giấc Mơ Đánh Mất

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.531 | Lượt tải: 57

Biển Đêm

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.671 | Lượt tải: 41

Nụ Hôn Để Quên

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.537 | Lượt tải: 32