Album Video Clip Pha Le, Nhac Mp3 Pha Le

Ca sĩ Pha Lê

Pha Lê
Tên thật: Pha Lê

Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Pha Lê

Video Clip Pha Lê

Nghe Nhạc Pha Lê

Thà Là Chưa Bắt Đầu

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 767 | Lượt tải: 85
HQ

Chúng Ta Đã Đi Quá Xa

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.089 | Lượt tải: 62

Phải Làm Sao Đây

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 741 | Lượt tải: 68

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 670 | Lượt tải: 64

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.859 | Lượt tải: 65

Bán

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.601 | Lượt tải: 37

Mua

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.724 | Lượt tải: 38

Đời Như Tiệc

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.318 | Lượt tải: 27

Khúc Nhạc Buồn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.795 | Lượt tải: 121

Kỷ Niệm Nào Vội Tan

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.708 | Lượt tải: 34

Trả Lại Tôi

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.628 | Lượt tải: 37

Em Sẽ Dừng Lại

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.632 | Lượt tải: 53

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.912 | Lượt tải: 45

Nếu Em Được Lựa Chọn

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.767 | Lượt tải: 64

Giọt Lệ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.731 | Lượt tải: 40

Chỉ Là Giấc Mơ

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.444 | Lượt tải: 89

Nếu Em Được Lựa Chon

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.962 | Lượt tải: 40

Giấc Mơ Đánh Mất

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.602 | Lượt tải: 58

Biển Đêm

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.738 | Lượt tải: 44

Nụ Hôn Để Quên

Trình bày: Pha Lê | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.643 | Lượt tải: 46