Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Ca sĩ KangTa

KangTa
Chưa có thông tin gì về ca sỹ KangTa

Nghe Nhạc KangTa

Sorrow Nrg Guide

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.855 | Lượt tải: 102

Sonata

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.109 | Lượt tải: 44

Scandal (English Ver)

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.614 | Lượt tải: 43

Scandal

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.968 | Lượt tải: 44

Picture Of The Road

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.755 | Lượt tải: 38

Persona

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.234 | Lượt tải: 56

Perguntas

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.772 | Lượt tải: 58

Paralysis

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.755 | Lượt tải: 55

Only Love But Good

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.061 | Lượt tải: 41

One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.185 | Lượt tải: 66

No More That My Dream

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.874 | Lượt tải: 39

Just One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.787 | Lượt tải: 73

Illussion

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.043 | Lượt tải: 59

Good Vibration

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.098 | Lượt tải: 35

Blue Snow

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.812 | Lượt tải: 61

Blue

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.594 | Lượt tải: 68

A Summer Day Memories

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.841 | Lượt tải: 44

Apage

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.059 | Lượt tải: 45

Always

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.999 | Lượt tải: 54

127 Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.812 | Lượt tải: 92