Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Ca sĩ KangTa

KangTa
Chưa có thông tin gì về ca sỹ KangTa

Nghe Nhạc KangTa

Sorrow Nrg Guide

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.788 | Lượt tải: 96

Sonata

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.034 | Lượt tải: 41

Scandal (English Ver)

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.564 | Lượt tải: 38

Scandal

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.886 | Lượt tải: 40

Picture Of The Road

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.698 | Lượt tải: 33

Persona

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.110 | Lượt tải: 51

Perguntas

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.671 | Lượt tải: 55

Paralysis

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.707 | Lượt tải: 52

Only Love But Good

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.975 | Lượt tải: 39

One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.102 | Lượt tải: 64

No More That My Dream

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.794 | Lượt tải: 36

Just One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.721 | Lượt tải: 54

Illussion

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.981 | Lượt tải: 57

Good Vibration

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.028 | Lượt tải: 31

Blue Snow

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.750 | Lượt tải: 55

Blue

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.542 | Lượt tải: 65

A Summer Day Memories

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.757 | Lượt tải: 39

Apage

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.995 | Lượt tải: 42

Always

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.927 | Lượt tải: 52

127 Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.756 | Lượt tải: 89