Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Ca sĩ KangTa

KangTa
Chưa có thông tin gì về ca sỹ KangTa

Nghe Nhạc KangTa

Sorrow Nrg Guide

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.767 | Lượt tải: 95

Sonata

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.008 | Lượt tải: 41

Scandal (English Ver)

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.543 | Lượt tải: 38

Scandal

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.863 | Lượt tải: 40

Picture Of The Road

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.662 | Lượt tải: 33

Persona

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.060 | Lượt tải: 51

Perguntas

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.643 | Lượt tải: 55

Paralysis

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.683 | Lượt tải: 51

Only Love But Good

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.952 | Lượt tải: 38

One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.073 | Lượt tải: 62

No More That My Dream

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.765 | Lượt tải: 36

Just One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.703 | Lượt tải: 54

Illussion

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.958 | Lượt tải: 57

Good Vibration

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.003 | Lượt tải: 31

Blue Snow

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.728 | Lượt tải: 55

Blue

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.518 | Lượt tải: 65

A Summer Day Memories

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.732 | Lượt tải: 39

Apage

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.963 | Lượt tải: 41

Always

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.898 | Lượt tải: 52

127 Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.726 | Lượt tải: 89