KangTa - Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Ca sĩ KangTa

KangTa
Chưa có thông tin gì về ca sỹ KangTa

Nghe Nhạc KangTa

Sorrow Nrg Guide

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.816 | Lượt tải: 96

Sonata

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.068 | Lượt tải: 43

Scandal (English Ver)

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.581 | Lượt tải: 39

Scandal

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.911 | Lượt tải: 41

Picture Of The Road

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.721 | Lượt tải: 33

Persona

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.147 | Lượt tải: 52

Perguntas

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.698 | Lượt tải: 55

Paralysis

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.731 | Lượt tải: 54

Only Love But Good

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.004 | Lượt tải: 40

One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.129 | Lượt tải: 65

No More That My Dream

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.830 | Lượt tải: 36

Just One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.756 | Lượt tải: 55

Illussion

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.999 | Lượt tải: 58

Good Vibration

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.065 | Lượt tải: 32

Blue Snow

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.783 | Lượt tải: 56

Blue

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.561 | Lượt tải: 65

A Summer Day Memories

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.784 | Lượt tải: 42

Apage

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.018 | Lượt tải: 42

Always

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.956 | Lượt tải: 53

127 Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.781 | Lượt tải: 89