Album Video Clip KangTa, Nhac Mp3 KangTa

Ca sĩ KangTa

KangTa
Chưa có thông tin gì về ca sỹ KangTa

Nghe Nhạc KangTa

Sorrow Nrg Guide

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.824 | Lượt tải: 96

Sonata

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.080 | Lượt tải: 43

Scandal (English Ver)

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.593 | Lượt tải: 39

Scandal

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.923 | Lượt tải: 41

Picture Of The Road

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.735 | Lượt tải: 35

Persona

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.169 | Lượt tải: 52

Perguntas

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.740 | Lượt tải: 57

Paralysis

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.744 | Lượt tải: 54

Only Love But Good

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.029 | Lượt tải: 40

One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.147 | Lượt tải: 65

No More That My Dream

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.845 | Lượt tải: 37

Just One Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.767 | Lượt tải: 56

Illussion

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.021 | Lượt tải: 58

Good Vibration

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.078 | Lượt tải: 33

Blue Snow

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.794 | Lượt tải: 60

Blue

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.571 | Lượt tải: 67

A Summer Day Memories

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.799 | Lượt tải: 43

Apage

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.031 | Lượt tải: 42

Always

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.977 | Lượt tải: 53

127 Day

Trình bày: KangTa | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.795 | Lượt tải: 91