Album Video Clip Jang Nara, Nhac Mp3 Jang Nara

Ca sĩ Jang Nara

Jang Nara
Chưa có thông tin gì về ca sỹ Jang Nara

Album Jang Nara

Dream Of Asia - Jang Nara

Dream Of Asia

Jang Nara

My Story - Jang Nara

My Story

Jang Nara

She - Jang Nara

She

Jang Nara

Fist - Jang Nara

Fist

Jang Nara

The Third Story - Jang Nara

The Third Story

Jang Nara

Sweet Dream - Jang Nara

Sweet Dream

Jang Nara

The First Story - Jang Nara

The First Story

Jang Nara


Nghe Nhạc Jang Nara

If You Ask Me To

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 3.264 | Lượt tải: 113

We (Japanese)

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.130 | Lượt tải: 112

Thinkin Of You

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.372 | Lượt tải: 196

Stupidity What is Stupidity

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.194 | Lượt tải: 101

Snow Child

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.038 | Lượt tải: 98

Shining Day

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.547 | Lượt tải: 72

Scar

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.467 | Lượt tải: 77

Mirage

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.573 | Lượt tải: 65

Long Good Bye

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.211 | Lượt tải: 89

Liar

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.469 | Lượt tải: 61

Jump Jump (Japanese)

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.506 | Lượt tải: 61

Jump Jump

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.480 | Lượt tải: 88

I Want to Marry

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.275 | Lượt tải: 60

Fairytale

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.651 | Lượt tải: 94

Evening Primrose

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.240 | Lượt tải: 85

Winter Diaries (Bossa Nova ver.)

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.447 | Lượt tải: 53

Ước Gì

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 3.498 | Lượt tải: 68

Tình Yêu Màu Xanh

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 3.559 | Lượt tải: 77

Sự Phân Biệt Không Đáng Kể

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.088 | Lượt tải: 53

Sự Bất Diệt

Trình bày: Jang Nara | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.900 | Lượt tải: 72