Album Video Clip Katy Perry, Nhac Mp3 Katy Perry

Ca sĩ Katy Perry

Katy Perry
Chưa có thông tin gì về ca sỹ Katy Perry

Album Katy Perry

One Of The Boys - Katy Perry

One Of The Boys

Katy Perry


Video Clip Katy Perry

Thinkin Of You - Katy Perry

Thinkin Of You

Katy Perry

I Kissed A Girl - Katy Perry

I Kissed A Girl

Katy Perry


Nghe Nhạc Katy Perry

One Of The Boys

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.243 | Lượt tải: 170

I Kissed A Girl

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.607 | Lượt tải: 203

Waking Up In Vegas

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.321 | Lượt tải: 120

Thinking Of You

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.833 | Lượt tải: 180

Mannequin

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.065 | Lượt tải: 109

Ur So Gay

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.157 | Lượt tải: 102

Hot n Cold

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.661 | Lượt tải: 220

If You Can Afford Me

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.026 | Lượt tải: 94

Lost - Katy Perry

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 2.208 | Lượt tải: 91

Self Inflicted

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Âu Mỹ
Lượt nghe: 1.893 | Lượt tải: 97

Hot N Cold

Trình bày: Katy Perry | Thể loại: Nhạc Game
Lượt nghe: 2.046 | Lượt tải: 125