2NE1 - Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Ca sĩ 2NE1

2NE1
Chưa có thông tin gì về ca sỹ 2NE1

Video Clip 2NE1

Lonely - 2NE1

Lonely

2NE1

I LOVE YOU - 2NE1

I LOVE YOU

2NE1


Nghe Nhạc 2NE1

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 2.043 | Lượt tải: 153

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.360 | Lượt tải: 58

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.721 | Lượt tải: 79

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.340 | Lượt tải: 46

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.410 | Lượt tải: 61

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.265 | Lượt tải: 30

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.458 | Lượt tải: 242

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.344 | Lượt tải: 33

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.312 | Lượt tải: 29

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.404 | Lượt tải: 40

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 8.490 | Lượt tải: 211

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.286 | Lượt tải: 58

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.302 | Lượt tải: 46

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.182 | Lượt tải: 40

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.358 | Lượt tải: 67

Don't Stop The Music

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.335 | Lượt tải: 38

I Am The Best

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.538 | Lượt tải: 59

Ugly

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.132 | Lượt tải: 30

Lonely

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.414 | Lượt tải: 69

Fire

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.139 | Lượt tải: 91