Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Ca sĩ 2NE1

2NE1
Chưa có thông tin gì về ca sỹ 2NE1

Video Clip 2NE1

Lonely - 2NE1

Lonely

2NE1

I LOVE YOU - 2NE1

I LOVE YOU

2NE1


Nghe Nhạc 2NE1

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.844 | Lượt tải: 136

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.144 | Lượt tải: 41

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.533 | Lượt tải: 63

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.206 | Lượt tải: 28

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.252 | Lượt tải: 44

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.108 | Lượt tải: 16

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.312 | Lượt tải: 64

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.185 | Lượt tải: 27

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.166 | Lượt tải: 22

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.240 | Lượt tải: 28

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 7.522 | Lượt tải: 179

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.124 | Lượt tải: 45

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.149 | Lượt tải: 40

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.051 | Lượt tải: 36

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.204 | Lượt tải: 48

Don't Stop The Music

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.150 | Lượt tải: 35

I Am The Best

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.388 | Lượt tải: 42

Ugly

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 997 | Lượt tải: 23

Lonely

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.254 | Lượt tải: 51

Fire

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.024 | Lượt tải: 48