Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Ca sĩ 2NE1

2NE1
Chưa có thông tin gì về ca sỹ 2NE1

Video Clip 2NE1

Lonely - 2NE1

Lonely

2NE1

I LOVE YOU - 2NE1

I LOVE YOU

2NE1


Nghe Nhạc 2NE1

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.679 | Lượt tải: 111

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 989 | Lượt tải: 27

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.415 | Lượt tải: 49

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.081 | Lượt tải: 26

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.115 | Lượt tải: 38

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 996 | Lượt tải: 14

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.186 | Lượt tải: 28

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.042 | Lượt tải: 17

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.022 | Lượt tải: 18

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.117 | Lượt tải: 22

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 6.129 | Lượt tải: 116

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 975 | Lượt tải: 35

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.039 | Lượt tải: 30

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 939 | Lượt tải: 29

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.096 | Lượt tải: 42

Don't Stop The Music

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.033 | Lượt tải: 25

I Am The Best

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.297 | Lượt tải: 41

Ugly

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 884 | Lượt tải: 22

Lonely

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.040 | Lượt tải: 35

Fire

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 906 | Lượt tải: 25