Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Ca sĩ 2NE1

2NE1
Chưa có thông tin gì về ca sỹ 2NE1

Video Clip 2NE1

Lonely - 2NE1

Lonely

2NE1

I LOVE YOU - 2NE1

I LOVE YOU

2NE1


Nghe Nhạc 2NE1

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.904 | Lượt tải: 150

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.232 | Lượt tải: 50

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.614 | Lượt tải: 67

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.255 | Lượt tải: 37

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.304 | Lượt tải: 51

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.184 | Lượt tải: 19

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.390 | Lượt tải: 106

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.257 | Lượt tải: 31

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.234 | Lượt tải: 27

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.309 | Lượt tải: 39

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 7.967 | Lượt tải: 186

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.199 | Lượt tải: 54

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.209 | Lượt tải: 45

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.105 | Lượt tải: 40

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.264 | Lượt tải: 56

Don't Stop The Music

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.242 | Lượt tải: 38

I Am The Best

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.436 | Lượt tải: 55

Ugly

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.065 | Lượt tải: 26

Lonely

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.325 | Lượt tải: 54

Fire

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.071 | Lượt tải: 51