Album Video Clip 2NE1, Nhac Mp3 2NE1

Ca sĩ 2NE1

2NE1
Chưa có thông tin gì về ca sỹ 2NE1

Video Clip 2NE1

Lonely - 2NE1

Lonely

2NE1

I LOVE YOU - 2NE1

I LOVE YOU

2NE1


Nghe Nhạc 2NE1

Baby I Miss You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.956 | Lượt tải: 150

Good To You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.284 | Lượt tải: 50

If I Were You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.657 | Lượt tải: 69

Gotta Be You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.286 | Lượt tải: 37

Lollipop

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.344 | Lượt tải: 53

Scream

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.225 | Lượt tải: 25

Pretty Boy

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.422 | Lượt tải: 133

In The Club

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.288 | Lượt tải: 31

Let's Go Party

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.269 | Lượt tải: 27

Hate You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.341 | Lượt tải: 39

I Love You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 8.179 | Lượt tải: 200

Missing You

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.249 | Lượt tải: 54

Do You Love Me

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.263 | Lượt tải: 45

Falling In Love

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.141 | Lượt tải: 40

I Don't Care

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.319 | Lượt tải: 65

Don't Stop The Music

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.271 | Lượt tải: 38

I Am The Best

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.466 | Lượt tải: 55

Ugly

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.087 | Lượt tải: 26

Lonely

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.359 | Lượt tải: 57

Fire

Trình bày: 2NE1 | Thể loại: Nhạc Châu Á
Lượt nghe: 1.094 | Lượt tải: 52