Album Video Clip OPlus, Nhac Mp3 OPlus

Ca sĩ OPlus

OPlus
Chưa có thông tin gì về ca sỹ OPlus

Album OPlus

Video Clip OPlus

Nghe Nhạc OPlus

Nỗi Nhớ Không Tên

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.031 | Lượt tải: 85
HQ

Con Đường Đã Qua

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 911 | Lượt tải: 103
HQ

Anh Sẽ Về

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.717 | Lượt tải: 129
HQ

Anh Sẽ Về (Beat)

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Beat
Lượt nghe: 1.138 | Lượt tải: 88
HQ

Mashup Christmas

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Giáng Sinh
Lượt nghe: 1.793 | Lượt tải: 500
HQ

Bài Thánh Ca Buồn

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Giáng Sinh
Lượt nghe: 1.920 | Lượt tải: 270
HQ

Giáng Sinh Cho Mọi Người

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Giáng Sinh
Lượt nghe: 1.884 | Lượt tải: 301
HQ

Warm And Fuzzy

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Giáng Sinh
Lượt nghe: 1.015 | Lượt tải: 88
HQ

Mưa Rào

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.150 | Lượt tải: 84

Mưa Rào (Acoustic)

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.101 | Lượt tải: 36

Chúng Ta (Our Story)

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.417 | Lượt tải: 100

Khoảng Không Chơi Vơi

Trình bày: OPlus, Trang Pháp | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.358 | Lượt tải: 80

Who's That Girl

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.050 | Lượt tải: 65

Bye Bye

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.319 | Lượt tải: 103

Who's That Girl

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.857 | Lượt tải: 225

Chúng Ta (Our Story)

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.055 | Lượt tải: 96

True Love

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.429 | Lượt tải: 98

Bye Bye

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.124 | Lượt tải: 135

No Way

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.296 | Lượt tải: 100

Wish

Trình bày: OPlus | Thể loại: Nhạc Hot
Lượt nghe: 1.320 | Lượt tải: 136