Album Video Clip YunjBoo, Nhac Mp3 YunjBoo

Ca sĩ YunjBoo

YunjBoo
Tên thật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 20/04 - Quốc gia: Việt Nam

Album YunjBoo

Nghe Nhạc YunjBoo

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.967 | Lượt tải: 274

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.751 | Lượt tải: 208

Trả Tự Do (Part 2)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.221 | Lượt tải: 221

Trả Tự Do

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.792 | Lượt tải: 178

Sai Lầm Để Em Đi

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.078 | Lượt tải: 272

Ngôn Từ Của Nổi Đau

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.905 | Lượt tải: 252

Gặp Lại (Part 2)

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 7.252 | Lượt tải: 313

Dứt Tình

Trình bày: YunjBoo, Phuc Pin, MinGo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.350 | Lượt tải: 191

Lời Cuối

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.291 | Lượt tải: 170

For Mah Boy

Trình bày: YunjBoo, Goctoi | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.891 | Lượt tải: 65

Hy Vọng Vô Hạn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.196 | Lượt tải: 125

Nếu Anh Biết

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.724 | Lượt tải: 192

Fake Kiss

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.720 | Lượt tải: 58

Valentine Chờ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.484 | Lượt tải: 88

Chợt Nghĩ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.238 | Lượt tải: 118

Kẻ Hôi Bia Và Bác Tài

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.847 | Lượt tải: 66

Gặp Lại

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.349 | Lượt tải: 311