Album Video Clip YunjBoo, Nhac Mp3 YunjBoo

Ca sĩ YunjBoo

YunjBoo
Tên thật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 20/04 - Quốc gia: Việt Nam

Album YunjBoo

Nghe Nhạc YunjBoo

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.351 | Lượt tải: 344

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.907 | Lượt tải: 234

Trả Tự Do (Part 2)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.658 | Lượt tải: 272

Trả Tự Do

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.941 | Lượt tải: 198

Sai Lầm Để Em Đi

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.261 | Lượt tải: 301

Ngôn Từ Của Nổi Đau

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.301 | Lượt tải: 286

Gặp Lại (Part 2)

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 7.552 | Lượt tải: 335

Dứt Tình

Trình bày: YunjBoo, Phuc Pin, MinGo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.782 | Lượt tải: 218

Lời Cuối

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.518 | Lượt tải: 180

For Mah Boy

Trình bày: YunjBoo, Goctoi | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.985 | Lượt tải: 72

Hy Vọng Vô Hạn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.287 | Lượt tải: 129

Nếu Anh Biết

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.989 | Lượt tải: 202

Fake Kiss

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.832 | Lượt tải: 62

Valentine Chờ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.575 | Lượt tải: 97

Chợt Nghĩ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.375 | Lượt tải: 126

Kẻ Hôi Bia Và Bác Tài

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.953 | Lượt tải: 69

Gặp Lại

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.689 | Lượt tải: 346