Album Video Clip YunjBoo, Nhac Mp3 YunjBoo

Ca sĩ YunjBoo

YunjBoo
Tên thật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 20/04 - Quốc gia: Việt Nam

Album YunjBoo

Nghe Nhạc YunjBoo

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.291 | Lượt tải: 324

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.859 | Lượt tải: 229

Trả Tự Do (Part 2)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.517 | Lượt tải: 258

Trả Tự Do

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.878 | Lượt tải: 191

Sai Lầm Để Em Đi

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.211 | Lượt tải: 280

Ngôn Từ Của Nổi Đau

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.243 | Lượt tải: 266

Gặp Lại (Part 2)

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 7.503 | Lượt tải: 328

Dứt Tình

Trình bày: YunjBoo, Phuc Pin, MinGo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.642 | Lượt tải: 213

Lời Cuối

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.457 | Lượt tải: 178

For Mah Boy

Trình bày: YunjBoo, Goctoi | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.949 | Lượt tải: 66

Hy Vọng Vô Hạn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.248 | Lượt tải: 126

Nếu Anh Biết

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.927 | Lượt tải: 200

Fake Kiss

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.797 | Lượt tải: 59

Valentine Chờ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.539 | Lượt tải: 92

Chợt Nghĩ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.321 | Lượt tải: 122

Kẻ Hôi Bia Và Bác Tài

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.919 | Lượt tải: 68

Gặp Lại

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.637 | Lượt tải: 337