Album Video Clip YunjBoo, Nhac Mp3 YunjBoo

Ca sĩ YunjBoo

YunjBoo
Tên thật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 20/04 - Quốc gia: Việt Nam

Album YunjBoo

Nghe Nhạc YunjBoo

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.430 | Lượt tải: 365

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.963 | Lượt tải: 239

Trả Tự Do (Part 2)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.743 | Lượt tải: 284

Trả Tự Do

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.018 | Lượt tải: 233

Sai Lầm Để Em Đi

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.366 | Lượt tải: 314

Ngôn Từ Của Nổi Đau

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.403 | Lượt tải: 309

Gặp Lại (Part 2)

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 7.636 | Lượt tải: 346

Dứt Tình

Trình bày: YunjBoo, Phuc Pin, MinGo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.959 | Lượt tải: 227

Lời Cuối

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.590 | Lượt tải: 183

For Mah Boy

Trình bày: YunjBoo, Goctoi | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.010 | Lượt tải: 72

Hy Vọng Vô Hạn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.309 | Lượt tải: 130

Nếu Anh Biết

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.061 | Lượt tải: 207

Fake Kiss

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.853 | Lượt tải: 62

Valentine Chờ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.614 | Lượt tải: 100

Chợt Nghĩ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.416 | Lượt tải: 127

Kẻ Hôi Bia Và Bác Tài

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.982 | Lượt tải: 70

Gặp Lại

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.858 | Lượt tải: 376