Album Video Clip YunjBoo, Nhac Mp3 YunjBoo

Ca sĩ YunjBoo

YunjBoo
Tên thật: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ngày sinh: 20/04 - Quốc gia: Việt Nam

Album YunjBoo

Nghe Nhạc YunjBoo

Không Lựa Chọn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.092 | Lượt tải: 291

Trả Tự Do (Part 3)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.789 | Lượt tải: 216

Trả Tự Do (Part 2)

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.329 | Lượt tải: 236

Trả Tự Do

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.823 | Lượt tải: 182

Sai Lầm Để Em Đi

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.113 | Lượt tải: 274

Ngôn Từ Của Nổi Đau

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 3.043 | Lượt tải: 257

Gặp Lại (Part 2)

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 7.382 | Lượt tải: 319

Dứt Tình

Trình bày: YunjBoo, Phuc Pin, MinGo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.434 | Lượt tải: 192

Lời Cuối

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 6.333 | Lượt tải: 170

For Mah Boy

Trình bày: YunjBoo, Goctoi | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.915 | Lượt tải: 65

Hy Vọng Vô Hạn

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.205 | Lượt tải: 125

Nếu Anh Biết

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 5.817 | Lượt tải: 196

Fake Kiss

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.761 | Lượt tải: 58

Valentine Chờ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.494 | Lượt tải: 88

Chợt Nghĩ

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 2.259 | Lượt tải: 119

Kẻ Hôi Bia Và Bác Tài

Trình bày: YunjBoo | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 1.884 | Lượt tải: 67

Gặp Lại

Trình bày: YunjBoo, Quân Đao | Thể loại: Nhạc Rap
Lượt nghe: 9.443 | Lượt tải: 316