Album Video Clip Sky Nguyen, Nhac Mp3 Sky Nguyen

Ca sĩ Sky Nguyễn

Sky Nguyễn
Chưa có thông tin gì về ca sỹ Sky Nguyễn

Album Sky Nguyễn

Video Clip Sky Nguyễn

Nỗi Buồn Mẹ Tôi - Sky Nguyễn

Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Sky Nguyễn

Thuốc Độc - Sky Nguyễn

Thuốc Độc

Sky Nguyễn

Câu Chuyện Buồn - Sky Nguyễn

Câu Chuyện Buồn

Sky Nguyễn

Hai Phút Buồn - Sky Nguyễn

Hai Phút Buồn

Sky Nguyễn

Một Giấc Mơ - Sky Nguyễn

Một Giấc Mơ

Sky Nguyễn


Nghe Nhạc Sky Nguyễn

Say Nhưng Không Lầm

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.889 | Lượt tải: 213

Tìm Nhau Trong Ký Ức

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 970 | Lượt tải: 73

Ngày Buồn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 876 | Lượt tải: 99

Say Nhưng Không Lầm (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.949 | Lượt tải: 54

Tìm Nhau Trong Ký Ức (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 893 | Lượt tải: 11

Ngày Buồn (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 801 | Lượt tải: 18

Bầu Trời Ở Lại

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Mới
Lượt nghe: 1.350 | Lượt tải: 65

Cơm Thừa Canh Cặn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 20.165 | Lượt tải: 2.784

Anh Về Miền Tây

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 14.558 | Lượt tải: 2.058

Mẹ Tôi

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.867 | Lượt tải: 1.188

Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.282 | Lượt tải: 1.406

Sa Mưa Giông

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.522 | Lượt tải: 968

Cơm Thừa Canh Cặn (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.466 | Lượt tải: 428

Mẹ Tôi (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.510 | Lượt tải: 389

Anh Về Miền Tây (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.183 | Lượt tải: 479

Nỗi Buồn Mẹ Tôi (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.620 | Lượt tải: 345

Sa Mưa Giông (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.332 | Lượt tải: 385

Ngày Buồn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 4.076 | Lượt tải: 212

Bỏ Quên

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.427 | Lượt tải: 129

Tình Trả Giá

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.159 | Lượt tải: 167