Album Video Clip Sky Nguyen, Nhac Mp3 Sky Nguyen

Ca sĩ Sky Nguyễn

Sky Nguyễn
Chưa có thông tin gì về ca sỹ Sky Nguyễn

Album Sky Nguyễn

Video Clip Sky Nguyễn

Nỗi Buồn Mẹ Tôi - Sky Nguyễn

Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Sky Nguyễn

Thuốc Độc - Sky Nguyễn

Thuốc Độc

Sky Nguyễn

Câu Chuyện Buồn - Sky Nguyễn

Câu Chuyện Buồn

Sky Nguyễn

Hai Phút Buồn - Sky Nguyễn

Hai Phút Buồn

Sky Nguyễn

Một Giấc Mơ - Sky Nguyễn

Một Giấc Mơ

Sky Nguyễn


Nghe Nhạc Sky Nguyễn

Say Nhưng Không Lầm

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 3.230 | Lượt tải: 252

Tìm Nhau Trong Ký Ức

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.057 | Lượt tải: 82

Ngày Buồn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 986 | Lượt tải: 125

Say Nhưng Không Lầm (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.065 | Lượt tải: 57

Tìm Nhau Trong Ký Ức (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 1.045 | Lượt tải: 14

Ngày Buồn (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 901 | Lượt tải: 23

Bầu Trời Ở Lại

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Mới
Lượt nghe: 1.513 | Lượt tải: 95

Cơm Thừa Canh Cặn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 20.601 | Lượt tải: 2.813

Anh Về Miền Tây

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 14.836 | Lượt tải: 2.091

Mẹ Tôi

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.972 | Lượt tải: 1.202

Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.405 | Lượt tải: 1.429

Sa Mưa Giông

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.610 | Lượt tải: 976

Cơm Thừa Canh Cặn (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.555 | Lượt tải: 438

Mẹ Tôi (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.618 | Lượt tải: 393

Anh Về Miền Tây (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.331 | Lượt tải: 486

Nỗi Buồn Mẹ Tôi (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.695 | Lượt tải: 350

Sa Mưa Giông (Beat)

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.618 | Lượt tải: 403

Ngày Buồn

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 4.576 | Lượt tải: 247

Bỏ Quên

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.529 | Lượt tải: 140

Tình Trả Giá

Trình bày: Sky Nguyễn | Thể loại: Nhạc Trẻ
Lượt nghe: 2.282 | Lượt tải: 177