Album Video Clip Phuong Dung, Nhac Mp3 Phuong Dung

Ca sĩ Phương Dung

Phương Dung
Tên thật: Phan Phương Dung

Ngày sinh: 1946 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1 - Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1

Phương Dung

Sầu Cố Đô - Phương Dung

Sầu Cố Đô

Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ - Chế Linh, Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ

Chế Linh, Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam - Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam

Phương Dung


Nghe Nhạc Phương Dung

Một Chuyến Sang Ngang

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.061 | Lượt tải: 1.027

Kể Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 10.929 | Lượt tải: 951

Khúc Hát Ân Tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 4.374 | Lượt tải: 493

Thu Tím Lá Vàng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 8.481 | Lượt tải: 456

Bao Giờ Quên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.851 | Lượt tải: 406

Nửa Đêm Thức Giấc

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.360 | Lượt tải: 401

Chiếc Bóng Công Viên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.768 | Lượt tải: 326

Chiều Tưởng Nhớ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.538 | Lượt tải: 260

Vọng Gác Đêm Sương

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 10.707 | Lượt tải: 698

Đường Về Khuya

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.209 | Lượt tải: 387

Hai Mùa Mưa

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 11.244 | Lượt tải: 727

Lời Giã Biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.533 | Lượt tải: 376

Nắng Đẹp Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.360 | Lượt tải: 332

Nếu Một Mai

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.684 | Lượt tải: 340

Xa Vắng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 9.066 | Lượt tải: 424

Người Ngoài Phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 4.440 | Lượt tải: 509

Đôi Bóng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.184 | Lượt tải: 291

Tiếng Hò Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.486 | Lượt tải: 246

Quen Nhau Trên Đường Về

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 16.597 | Lượt tải: 408

Tiếng Hát Mường Luông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.686 | Lượt tải: 255