Album Video Clip Phuong Dung, Nhac Mp3 Phuong Dung

Ca sĩ Phương Dung

Phương Dung
Tên thật: Phan Phương Dung

Ngày sinh: 1946 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1 - Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1

Phương Dung

Sầu Cố Đô - Phương Dung

Sầu Cố Đô

Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ - Chế Linh, Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ

Chế Linh, Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam - Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam

Phương Dung


Nghe Nhạc Phương Dung

Một Chuyến Sang Ngang

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 14.699 | Lượt tải: 1.357

Kể Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.817 | Lượt tải: 1.193

Khúc Hát Ân Tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.268 | Lượt tải: 613

Thu Tím Lá Vàng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 9.714 | Lượt tải: 612

Bao Giờ Quên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.419 | Lượt tải: 514

Nửa Đêm Thức Giấc

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.779 | Lượt tải: 537

Chiếc Bóng Công Viên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.208 | Lượt tải: 416

Chiều Tưởng Nhớ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.983 | Lượt tải: 402

Vọng Gác Đêm Sương

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.366 | Lượt tải: 1.009

Đường Về Khuya

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.980 | Lượt tải: 493

Hai Mùa Mưa

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.736 | Lượt tải: 958

Lời Giã Biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.264 | Lượt tải: 469

Nắng Đẹp Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.815 | Lượt tải: 550

Nếu Một Mai

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.184 | Lượt tải: 447

Xa Vắng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 10.272 | Lượt tải: 575

Người Ngoài Phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.230 | Lượt tải: 684

Đôi Bóng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.741 | Lượt tải: 389

Tiếng Hò Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.875 | Lượt tải: 312

Quen Nhau Trên Đường Về

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 20.214 | Lượt tải: 603

Tiếng Hát Mường Luông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 8.155 | Lượt tải: 342