Album Video Clip Phuong Dung, Nhac Mp3 Phuong Dung

Ca sĩ Phương Dung

Phương Dung
Tên thật: Phan Phương Dung

Ngày sinh: 1946 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1 - Phương Dung

Khúc Hát Ân Tình 1

Phương Dung

Sầu Cố Đô - Phương Dung

Sầu Cố Đô

Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ - Chế Linh, Phương Dung

Buồn Ga Nhỏ

Chế Linh, Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam - Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam

Phương Dung


Nghe Nhạc Phương Dung

Một Chuyến Sang Ngang

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 13.935 | Lượt tải: 1.232

Kể Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.196 | Lượt tải: 1.091

Khúc Hát Ân Tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 5.009 | Lượt tải: 571

Thu Tím Lá Vàng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 9.356 | Lượt tải: 557

Bao Giờ Quên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.220 | Lượt tải: 480

Nửa Đêm Thức Giấc

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.668 | Lượt tải: 488

Chiếc Bóng Công Viên

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.088 | Lượt tải: 385

Chiều Tưởng Nhớ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.895 | Lượt tải: 380

Vọng Gác Đêm Sương

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 11.800 | Lượt tải: 874

Đường Về Khuya

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.708 | Lượt tải: 455

Hai Mùa Mưa

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 12.353 | Lượt tải: 882

Lời Giã Biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 6.017 | Lượt tải: 440

Nắng Đẹp Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.637 | Lượt tải: 500

Nếu Một Mai

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.034 | Lượt tải: 418

Xa Vắng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 9.897 | Lượt tải: 514

Người Ngoài Phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 4.997 | Lượt tải: 620

Đôi Bóng

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 3.596 | Lượt tải: 371

Tiếng Hò Miền Nam

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 2.758 | Lượt tải: 291

Quen Nhau Trên Đường Về

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 18.736 | Lượt tải: 523

Tiếng Hát Mường Luông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc Vàng
Lượt nghe: 7.760 | Lượt tải: 320